Unicef Blog

Primele 1.000 de zile: o perioadă oportună unică

în Uncategorized | scris de Administrare UNICEF | pe 31/May/2017 | 0 Comentarii

de Anthony Lake, 18 ianuarie 2017

© UNICEF/UN033166/LeMoyne

În Belize City, Alishia, în vârstă de 3 ani, și vecina ei citesc împreună o carte. Principalele persoane care au grijă de Alishia, mama și mătușa ei, știu cât este de important ca micuța să aibă parte de dragoste și stimulare pentru a se dezvolta sănătos.

Ce au copiii cel mai prețios? Creierul. Cu toate acestea, noi nu avem grijă de creierul lor așa cum avem grijă de corpul lor. Acest lucru ar trebui să ne preocupe pe toți – inclusiv pe liderii din domeniul afacerilor.

Primele 1.000 de zile de viață – de la concepție până la vârsta de trei ani – reprezintă o perioadă oportună esențială și unică. În această perioadă, creierele copiilor pot realiza 1.000 de conexiuni neuronale pe secundă – o viteză întâlnită o singură dată în viață – iar aceste conexiuni constituie fundamentul viitorului fiecărui copil.

Știința se pronunță clar cu privire la elementele de care are nevoie un creier tânăr pentru a realiza acele conexiuni:

 • Stimulare cât mai devreme posibil:Copiii cărora li se citește, li se vorbește, li se cântă, care sunt implicați în joacă, nu numai că sunt fericiți în prezent. Aceștia vor avea și o mai bună capacitate cognitivă – și șanse mai mari să ducă o viață mai împlinită și mai productivă în viitor. Așa cum se arată într-un studiu publicat în 2014 (o analiză, 20 de ani mai târziu, a efectelor unei intervenții experimentale), copiii din familii defavorizate care au beneficiat de activități de stimulare cognitivă și a personalității la o vârstă fragedă, au ajuns ca, la maturitate, să aibă câștiguri salariale, în medie, cu 25% mai mari decât cei care nu au beneficiat de respectivele intervenții. Cu toate acestea, potrivit estimărilor, la nivel mondial, cheltuielile guvernelor în materie de programe de învățare timpurie reprezintă sub 2% din bugetul educației.
 • Nutriție: În primii ani de viață, creierul unui copil consumă între 50% și 75% din întreaga energie asigurată de o alimentație sănătoasă. Un copil care nu beneficiază de aportul nutritiv de care are nevoie riscă întârzieri în dezvoltarea atât cognitivă, cât și fizică. Cu toate acestea, cel puțin 150 de milioane de copii din întreaga lume suferă de retard de creștere și multe alte milioane sunt la risc din cauza unei alimentații sărace.
 • Protecție: Violența, abuzul, neglijarea, și experiențele traumatice produc un nivel înalt de cortizol – un hormon care, în fața unui pericol, declanșează reacția de tip „fugi sau luptă”. Atunci când nivelul de cortizol se menține ridicat prea mult timp, se produce stresul toxic, care limitează conectivitatea neuronală la copii. Cu toate acestea, în lume, milioane și milioane de copii își duc zilele marcați de oroarea conflictelor violente și a altor situații de urgență. Nenumărați copii sunt victime ale violenței și abuzului la ei acasă.
 • Expunerea la poluarea aerului: Aceasta poate distruge bariere esențiale în creierul unui copil, ducând la pierderea și deteriorarea de țesut neuronal. La nivel mondial, circa 30 de milioane de copii trăiesc în zone în care aerul este toxic, depășind de cel puțin șase ori limitele stabilite la nivel internațional.

Stimularea, nutriția, protecția împotriva violenței și a poluării aerului, toate acestea influențează viitorul copiilor – și afectează viitorul țărilor, economiilor, și a lumii așa cum o știm noi.

În ciuda acestui fapt, potrivit estimărilor, circa 250 de milioane de copii cu vârste sub cinci ani din țări cu venituri mici și mijlocii, riscă să aibă probleme de dezvoltare ca urmare a sărăciei extreme și a retardului de creștere.

Ce se întâmplă cu acei copii care au fost privați de aceste avantaje esențiale în primii lor ani de viață? Și ce se întâmplă cu societățile lor? Atunci când copiii pierd această oportunitate unică în viață, noi, ca și comunitate globală, ajungem să perpetuăm ciclurile intergeneraționale ale defavorizării și inegalității. Cu fiecare viață, cu fiecare oportunitate ratată, mărim prăpastia dintre cei care au și cei care n-au.

Astfel de eșecuri ne costă scump pe toți. Un preț măsurat în rezultate școlare slabe, câștiguri salariale scăzute, șomaj ridicat, dependență tot mai mare de asistența socială, și cicluri inter-generaționale ale sărăciei care împiedică progresul economic și social pentru toată lumea.

Lucrând împreună, noi – guvernele, organizațiile internaționale, societatea civilă, sectorul privat – trebuie să găsim modalități de a investi în programele care vizează primele 1.000 de zile de viață ale unui copil, respectiv nutriția, stimularea, învățarea timpurie, și protecția împotriva violenței.

Primăvara trecută, UNICEF, Banca Mondială și alți parteneri au pus bazele unei noi alianțe menite să atragă o mai mare atenție asupra importanței dezvoltării timpurii a copilului și să determine mai multe acțiuni în beneficiul copiilor expuși celor mai mari riscuri. Rețeaua de Acțiune în domeniul Dezvoltării Timpurii a Copilului vizează generarea voinței politice, a investițiilor și a cererii locale în materie de dezvoltare timpurie a copilului.

Mediul de afaceri la nivel global are astfel o excelentă oportunitate de a se alătura guvernelor, ONG-urilor, cadrelor universitare, oamenilor de știință, părinților și persoanelor care îngrijesc copiii, pentru a asigura acestui subiect vizibilitatea, angajamentul și – cel mai important – investițiile dedicate pe care le merită.

Mediul de afaceri are, totodată, oportunitatea de a identifica modalitățile prin care poate susține, prin operațiunile sale, programele de dezvoltare timpurie a copilului – de la politici care acordă părinților mai mult timp pentru a contribui la dezvoltarea copiilor lor; la facilități și dotări care favorizează dezvoltarea timpurie a copilului prevăzute la locul de muncă și nu numai, în special în comunitățile în care activează.

Nu putem să nu ne îndeplinim obligațiile față de cetățenii zilei de mâine, de consumatorii zilei de mâine, de muncitorii zilei de mâine, căci abilitățile acestora sunt cele care vor însufleți afacerile zilei de mâine. Productivitatea lor este cea care va alimenta economia zilei de mâine, iar capacitatea lor de a-și aduce contribuția este cea care va configura societatea de mâine.

Împreună, putem face mai mult decât să aducem în lumina reflectorului importanța dezvoltării timpurii a copilului. Ne putem angaja că luăm măsuri și acționăm.

Pentru copii. Pentru o lume în care există mai multă egalitate. Pentru noi toți.

Anthony Lake este Director Executiv al UNICEF.

Declarația dnei. Afshan Khan, Director Regional UNICEF, Biroul Regional pentru Europa Centrală și de Est și Comunitatea Statelor Independente, la lansarea studiului “Evaluările și examinările în sistemul de educație din România”

în Uncategorized | scris de Administrare UNICEF | pe 03/May/2017 | 0 Comentarii

3 mai 2017, Palatul Victoria

Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu astăzi alături de domniile voastre, în cadrul unei adunări atât de distinse, pentru a vă împărtăși concluziile și recomandările acestei analize comune a sistemului românesc de evaluare și examinare în învățământ, și pentru a discuta pașii următori ai acestui parteneriat important și inovator între Ministerul Educației Naționale, OCDE și UNICEF.

Învățarea se află la baza preocupărilor UNICEF la nivel global și regional, în concordanță cu Obiectivul de Dezvoltare Sustenabilă nr. 4 ce vizează „Asigurarea unei educații de calitate incluzive și echitabile pentru toți“, precum și cu Cadrul Strategic al UE – „Educație și Formare 2020”.

Potrivit Planului său Strategic pentru perioada 2018-2021, UNICEF urmărește ca fiecare copil să învețe, indiferent de  condiția materială, zonă, gen, dizabilitate, limbă sau statut minoritar. La nivel global, ne-am angajat să respectăm echitatea și ne concentrăm eforturile asupra copiilor celor mai defavorizați. În opinia noastră, pentru ca fiecare copil să poată învăța, toți copiii trebuie să beneficieze de educație de calitate. Mai mult, educația ar trebui să favorizeze învățarea și să ajute copiii să-și atingă potențialul maxim și să-și dezvolte acele abilități necesare asigurării unei vieți împlinite. Obiectivul general în materie de educație prevăzut în Planul Strategic UNICEF, „Fiecare Copil Învață”, are la bază trei rezultate cheie:

În primul rând, un număr mai mare de copii și adolescenți frecventează învățământul ante-preșcolar, învățământul primar și gimnazial, inclusiv copiii cu dizabilități și copiii din minoritățile etnice și lingvistice. În al doilea rând, un număr mai mare de copii și adolescenți dobândesc minimul de competențe de învățare. În al treilea rând, un număr mai mare de copii și adolescenți își dezvoltă abilitățile de care au nevoie pentru a duce o viață productivă și plină de satisfacții și pentru a participa deplin în societate.

În cele ce urmează, permiteți-mi să adopt o perspectivă regională.

Sistemele de educație din Europa Centrală și de Est și din Asia Centrală se caracterizează prin nivelul scăzut al rezultatelor școlare. În urmă cu câțiva ani, UNICEF a efectuat o analiză a rezultatelor obținute de țările din regiune care au participat la testele PISA. Exercițiul respectiv a evidențiat faptul că mulți elevi ies de pe băncile școlii fără a stăpâni abilitățile și cunoștințele de bază necesare implicării lor în mod productiv în câmpul muncii și în societate. În același timp, analiza a arătat și faptul că între elevii proveniți din grupuri sociale defavorizate și colegii lor mai înstăriți există decalaje mari de echitate în materie de rezultate ale învățării. Relevanța tot mai limitată a programelor școlare, metodele didactice și de învățare depășite, slaba pregătire a multor profesori, lipsa măsurilor de prevenire a abandonului școlar – printre alți factori – toate contribuie la înregistrarea unor performanțe școlare scăzute.

Ca răspuns la aceste provocări, strategia educațională regională a UNICEF vizează “includerea tuturor copiilor într-un proces de învățare de calitate”.

Accentul se pune pe îmbunătățirea echității participării școlare și pe absolvirea, la timpul potrivit, a unui ciclu de învățământ de bază. De asemenea, Strategia noastră se concentrează pe îmbunătățirea calității și relevanței învățământului ca modalitate de reducere a decalajelor de echitate existente în materie de învățare. Susținerea participării tuturor copiilor la educația timpurie rămâne o prioritate. Nu în ultimul rând, ne concentrăm asupra îmbunătățirii guvernării sistemelor de educație.

Vestea bună este că, în multe țări, asigurarea și calitatea învățământului cunosc o îmbunătățire, ca urmare a reformelor întreprinse în ultimii douăzeci de ani.

De exemplu, mai multe guverne au investit în educația timpurie a copiilor și au introdus obligativitatea parcurgerii unui an de învățământ preșcolar. Țările din regiune s-au preocupat și de îmbunătățirea formării cadrelor didactice și a programelor școlare. În consecință, din 11 țări participante la testele PISA 2015, șase țări – printre care și România – au demonstrat că și-au îndreptat, cu timpul, nivelul performanțelor educaționale.

Acesta este contextul regional în cadrul căruia UNICEF a inițiat un nou parteneriat cu Ministerul Educației Naționale din România și OCDE.

Analiza care face obiectul întâlnirii noastre de astăzi pune în discuție subiecte precum examinarea elevilor, evaluarea cadrelor didactice, evaluarea școlii și a sistemului. Pe de altă parte, constatările și recomandările rezultate în urma analizei vizează o gamă mai largă de aspecte care au impact asupra sistemului de învățământ în general. Această inițiativă tripartită reprezintă mai mult decât o analiză, fiind totodată un exercițiu din care au avut de învățat toți cei implicați. Ministerul Educației Naționale a fost partenerul coordonator al procesului de analiză care s-a efectuat și cu consultarea și implicarea unei serii întregi de actori din sectorul educației, printre care Institutul de Științe ale Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, Centrul Național de Evaluare și Examinare, Departamentul Educație și Cercetare din cadrul Administrației Prezidențiale, alături de reprezentanți ai mediului academic, societății civile, sindicatelor, și Consiliului Național al Elevilor.

Analiza oferă o serie de rezultate valoroase care pot sta la baza formulării viitoarelor politici aferente sectorului educației. În momentul de față, este esențial ca Guvernul, în special Ministerul Educației Naționale, Președinția, și toți actorii relevanți să continue acest dialog pe marginea politicilor necesare și să transpună recomandările studiului în mod concret într-un plan național de acțiune.

Parteneriatul dintre OCDE și UNICEF în acest demers comun de analiză, primul de acest gen întreprins până acum în sfera educației, este un exemplu fericit de complementaritate și sinergie programatică între cele două organizații. Acesta îmbină experiența și prezența în teren a UNICEF, capacitatea sa de colaborare strânsă cu guvernele și partenerii în scopul îmbunătățirii sistemelor de învățământ, cu experiența și expertiza OCDE în efectuarea și interpretarea de analize internaționale ale rezultatelor învățării.

Se întâmplă de prea multe ori ca țările participante în diverse evaluări internaționale să fie preocupate, în primul rând, de locul pe care-l ocupă în clasamente, acordând prea puțină atenție utilizării rezultatelor și analizelor puse la dispoziție. UNICEF are convingerea că România va folosi această analiză comună în vederea întăririi dialogului în materie de politici și accelerării procesului de reformă a sistemului său educațional.

Un alt obiectiv vizat de această inițiativă este acela de a încuraja cooperarea pe orizontală. România este îndemnată să împărtășească altor state din regiune atât experiența și expertiza sa, cât și metodologia utilizată în cadrul acestei analize.

UNICEF este pregătit să lucreze împreună cu Guvernul, Președinția, Parlamentul și alți parteneri pentru a transpune această analiză în practică, într-un Plan de Acțiune menit să îmbunătățească sistemul de învățământ pentru toți copiii. Din câte am înțeles, România este pe punctul de a elabora o nouă Lege a Educației. Sperăm ca recomandările acestui studiu și viitorul Plan de Acțiune să vină în sprijinul acestui demers.

 

 

 

Violența online – Cel mai mare coșmar al unui adolescent

în Uncategorized | scris de Administrare UNICEF | pe 20/Feb/2017 | 0 Comentarii

De această dată începem articolul cu o poveste adevărată: Jenny avea 17 ani când l-a întâlnit pe EL întâia dată pe internet. La prima întâlnire reală, bărbatul a răpit-o pe Jenny și a ținut-o captivă timp de două luni, în timp ce a violat-o și a drogat-o. Datorită vecinilor, care au anunțat poliția, Jenny a fost salvată, dar perioada de recuperare psihologică și medicală continuă și acum:. „Nu mi-am imaginat că omul cu care am vorbit atât de multe timp de 6 luni îmi poate face așa ceva”, a declarat tânăra.

Acesta este doar unul dintre exemplele de agresiune, prin intermediul mediului virtual, care se întâmplă zilnic în lume. Mulți dintre tineri nu declară că sunt victime, în primul rând din cauza rușinii.

Studiile realizate de UNICEF arată că, deşi recunosc că mediul virtual prezintă pericole, aproape 9 din 10 adolescenţi consideră că au învăţat cum să se protejeze pe reţelele de socializare şi că ştiu cum să evite situaţiile periculoase atunci când folosesc Internetul.

Ce crezi că i s-ar fi întâmplat lui Jenny dacă vecinii nu anunțau poliția? Îți poți imagina?

Pentru a proteja copiii de riscurile mediului online, UNICEF cere ajutorul Guvernelor și a tuturor sectoarelor publice care se pot implica în prevenirea violenței online. Ne dorim ca politicile, strategiile și programele acestora să includă componenta de prevenire și ajutor pentru cei exploatați și abuzați sexual. Cum?

Guvernele trebuie să colaboreze cu instutuțiile juridice și societatea civilă pentru implementarea unor Ghiduri de Protecție a copilului în mediul online. Acestea ar trebui să includă unelte de raportare a abuzului și instrumente de înlăturare a conținuturilor online ce prezintă abuzuri sexuale. De asemenea, să educe copiii, părinții, educatorii în sensul prevenirii unor situații tragice.

În ceea ce privește părinții și îngrijitorii, vrem să tragem un semnal de alramă referitor la faptul că aceștia trebuie să vorbească cu tinerii despre siguranța online, asigurându-se că aceștia au înțeles la ce riscuri se supun, în cazul în care nu sunt atenți. Același lucru se aplică și profesorilor, care trebuie, înainte de toate, să știe care sunt cele mai răspândite platforme pe care comunică tinerii, astfel încât să fie mereu pregătiți de o discuție cu aceștia. La nivel extins, școlile ar trebui să includă în curriculum ore de Prevenire a abuzului online și să educe consilierii în aspect legate de siguranță online.

Nu în ultimul rând, copiii înșiși trebuie să se ajute unii pe alții prin discuții pe această temă și prin denunțarea oricărui abuz.

Iată câteva date concrete referitoare la abuzurile online:

Poster 1200x1697_format fb

Un Internet mai sigur – Gândul pe care ar trebui să îl avem zilnic

în Uncategorized | scris de Administrare UNICEF | pe 08/Feb/2017 | 0 Comentarii

„Scuza anonimității” pe Internet este înșelătoare. Deși tinerii consideră că Internetul le permite utilizatorilor să interacţioneze fără a-şi dezvălui identitatea, orice acţiune online lasă în urmă o amprentă digitală cu date despre tine. Este foarte greu să fii cu adevărat anonim pe Internet și din acest motiv riscurile de a fi abuzat cresc, mai ales în cazul tinerilor fără experiență și creduli. Abuzul la care pot fi supuşi copiii în mediul online ia diverse forme. Pe măsură ce graniţa dintre online şi offline dispare, trebuie să ştim cu ce se confruntă copiii în mediul virtual şi cum putem să-i sprijinim, în caz de nevoie. Oprirea violenţei în mediul online este responsabilitatea tuturor.

Soyapango, El Salvador, April 14th, 2016: Wanda ( change name ), a teenage girl in Soyapango: "I am 14 years old; I live in El Salvador, San Salvador. My favorite food is pupusas. My favorite color is orange I go to school, I am in 8th grade, and my favorite subject is Math. Currently, I do believe that all my classmates do things that are not really appropriate in Facebook. For example, I know about the case of someone (a girl) who contacted another person through Facebook. They started interacting, and later decided to meet in person, but it turned out that this person was not who he said he was in Facebook. Then, he abducted her and the girlfriend she had invited to come with her to the date she had previously agreed to have with him andÉ Well, in the end, both girls were killed because he turned out to be a murderer." Photo © Adriana Zehbrauskas for UNICEF

Abuzul online

Intimidarea online se poate manifesta fără veste şi este necruțătoare, având consecințe cumplite. Lucrurile care se întâmplă în lumea online reflectă, din păcate, societatea umană în ansamblul său. Violenţa cu care se pot confrunta copiii în mediul online oglindeşte exploatarea şi abuzul la care pot fi expuşi copiii acasă, la şcoală şi în comunităţile din care fac parte.

Află povestea Jessicai, o tânără din Brazilia abuzată pe Internet:

Forme de abuz sexual

Agresorii produc, distribuie şi folosesc materiale în care copiii sunt supuşi abuzurilor, transmit online abuzul sexual la care sunt supuşi copiii şi îi transformă pe aceştia în victime, pregătesc copiii online pentru exploatare sexuală. Pedofilii adoptă cu rapiditate cele mai noi tehnologii care îi ajută să comită infracțiuni împotriva copiilor. A construi un Internet mai bun înseamnă să conştientizăm acest tip de abuz şi să ajutăm cetăţenii Internetului care sunt supuşi acestor riscuri. Trebuie să ne informăm mai bine, să fim mai buni, mai atenţi şi să ne sprijinim reciproc.

Metode de înșelare a încrederii

Există multe escrocherii, iar cei care le comit folosesc metode din ce în ce mai sofisticate. Oferte de angajare false, prieteni care sunt în străinătate şi au probleme, promisiuni de câştiguri financiare rapide, phishing – şi lista poate continua la nesfârşit. Posibilitatea de a deveni victime ale escrocheriilor online este mare, acesta fiind un pericol cu care ne confruntăm toţi.

De asemenea, în prezent, o diversitate de dispozitive – cum sunt computerele, tabletele, telefoanele inteligente, telefoanele mai simple, cu acces la Internet, consolele de jocuri, televizoarele şi dispozitivele de redare a muzicii – oferă multiple posibilităţi de interacţiune prin Internet. Unele sunt prevăzute din fabricaţie cu funcţii de chat şi de acces la platforme de social media.

A construi un Internet mai bun înseamnă să avem încredere în propriile instincte şi să ne documentăm temeinic, evitând situaţiile cu potenţial periculos, cum ar fi să ne întâlnim singuri şi într-un loc izolat cu o persoană pe care am „cunoscut-o” pe Internet, fără să informăm un adult în care avem încredere. În acelaşi timp, un Internet mai bun înseamnă să-i ajutăm şi pe ceilalţi „cetăţeni ai Internetului” să procedeze la fel.

SOLUȚII DE PREVENȚIE

Atenție la conținutul inadecvat pe care îl generezi!

Este dificil să controlăm ce se întâmplă cu imaginile şi cuvintele după ce au fost distribuite. Precauţia în distribuirea conţinutului este o modalitate prin care putem să evităm pierderea controlului asupra materialelor transmise în mediul online, dar chiar şi materialele protejate sau distribuite cu grijă pot fi furate sau comunicate neautorizat.

A construi un Internet mai bun înseamnă să ne protejăm, distribuind conținut cu atenție, dar şi să-i protejăm pe ceilalţi, abţinându-ne să publicăm materiale care i-ar putea pune în situaţii stânjenitoare ori le-ar putea face rău. De asemenea, înseamnă să avem în vedere posibilitatea de a pierde controlul asupra conţinutului chiar înainte de a-l crea.

Setează corect opțiunile de confidențialitate

Opţiunile de confidenţialitate (privacy) disponibile în platformele de social media pot fi setate astfel încât să filtreze persoanele care pot să vă vadă informaţiile, fotografiile şi filmele. Este important să vă gândiţi mereu la ce şi cui îi poate fi distribuit. Dacă opţiunile de confidenţialitate nu sunt setate la nivel de siguranţă, oricine poate vedea aceste informaţii.

Protecţia informaţiilor personale este la fel de importantă şi pentru ceilalţi. Nu este acceptabil să intrăm pe conturile altor persoane sau să le folosim numerele de telefon ori profilurile, fără permisiunea acestora.

De asemenea, este esenţială securitatea platformelor şi canalelor pe care le folosim. Sistemele nesecurizate permit accesarea neautorizată a informaţiilor şi materialelor.

A construi un Internet mai bun înseamnă să avem grijă ce distribuim şi să respectăm nevoia de confidenţialitate a celorlalţi. De asemenea, înseamnă să ştim dacă platformele şi canalele pe care le folosim au capacitatea de a ne proteja informaţiile.

Înainte de a încheia această primă parte a discuției noastre despre abuzul pe internet, trebuie să te mai facem conștient de un lucru important: cuvintele pot avea efecte profunde şi de durată asupra oamenilor. Poate fi dificil să înţelegem impactul lor în online, deoarece persoanele cu care comunicăm nu se află în faţa noastră. Fii atent la modul în care, intenționat sau nu, poți răni, la rândul tău, alte persoane. Fii mereu în siguranță!

 

5 startup-uri tehnologice au primit fonduri de la UNICEF pentru a se dezvolta

în Uncategorized | scris de Administrare UNICEF | pe 16/Dec/2016 | 0 Comentarii

Avem vești bune. Divizia UNICEF ce se ocupă cu promovarea inovațiilor a investit în 5 startup-uri care aduc plus valoare prin soluții tehnologice la nivelul colectării datelor în timp real, tehnologiei de gestionare a identităţii şi învăţării, date cu caracter personal, conectivității. De acum vom putea „creea soluţii tehnologice extinzând reţelele de colaboratori de tip sursă deschisă pentru a oferi copiilor o viaţă mai bună”, spune Cynthia McCaffrey, Director al Diviziei pentru Inovare, UNICEF.

On 31 March 2016, customers look at social media apps on mobile phones inside a mobile phone repair store, in Taiobeiras municipality in the Southeastern state of Minas Gerais, Brazil. The device at left contains a sexually provocative photo of a girl lying partly clothed on a bed. Brazil is the world’s fifth largest country, by population and geographical area, with the eighth wealthiest economy. About 200 million people live in the country’s 5,565 municipalities and include 60 million children and adolescents of whom 51 per cent are boys and 49 per cent are girls. At the end of 2012, nearly half the population had access to the internet with nearly 21 million users ages 15-24 online with mobile phones and other devices with internet access. Brazil currently has 21 million adolescents aged 12-17, its largest adolescent population ever. With the rapid expansion of information and communication technologies, protecting children online is an urgent global priority. Children make up one-third of all Internet users globally. The lack of awareness of online safety, along with children’s natural inquisitiveness or an adolescent’s sexual curiosity and susceptibility to peer influence, predisposes them to online victimisation. Children’s vulnerability to online sexual abuse and exploitation manifests itself in: cyberbullying and Internet harassment; exposure to sexually explicit content; sexting (sending and receiving sexually explicit photographs or messages via mobile phone); sexual solicitation; and production of child sexual abuse material using children. Globally, the number of webpages that contained child sexual abuse material increased by 147 per cent from 2012 to 2014, with girls being more likely to be depicted in 81 per cent of these materials. Additionally, 91% of child sexual abuse material is non-commercial and being shared among online file-sharing networks. In Brazil, sixty-two per cent of reported victims of violence against children and adol

Deși acum sunt doar 5, planul pentru viitorul apropiat este ca UNICEF să își continue investițiile în alte 20-40 de companii în 2017.

Ca să îți poți forma o opinie concretă, iată ce startup-uri vor crește în următoarea perioadă și ce vor aduce ele nou:

 • Saycel (Nicaragua): oferă conexiune mobilă la preţuri accesibile comunităţilor din mediul rural care nu sunt conectate la reţeaua tradiţională;
 • mPower (Bangladesh): creează o platformă de registre digitale menită să îmbunătăţească colectarea datelor şi furnizarea de servicii pentru sănătatea mamei şi a copilului;
 • 9Needs (Africa de Sud): foloseşte blockchain-ul (lanţul de blocuri) şi noutăţile tehnologice din domeniul gestionării identităţii pentru a crea sisteme de management mai eficiente la nivelul serviciilor de dezvoltare timpurie a copilului;
 • Innovations for Poverty Alleviation Lab (Pakistan): creează poveşti şi informaţii ce pot fi vizualizate pe un simplu telefon mobil, cu scopul de a-i ajuta pe taţi (unii semianalfabeţi) să îşi susţină familiile astfel încât mamele şi nou-născuţii să se bucure de o sănătate mai bună;
 • Chatterbox (Cambogia): oferă un model tehnologic fundamental ce urmează a fi integrat în platforma RapidPro a UNICEF pentru a asista mai multe comunităţi cu un nivel redus de alfabetizare, în principal din Cambogia, dar pe viitor şi din alte părţi ale lumii.

E important să știi că startup-urile tehnologice pot depune cereri de investiții pentru a intra în acest portofoliu de soluții cu sursă deschisă, aflat în continuă dezvoltare. Termenul de înscriere este 31 ianuarie 2017, iar detaliile sunt disponibile aici: www.unicefinnovationfund.org.

Orice soluție menită să ajute copiii vulnerabili din întreaga lume este o soluție pe care UNICEF o ia în calcul!

 

 

 

 

De ce să investim în nutriție și sănătate?

în UNICEF România | scris de Administrare UNICEF | pe 07/Nov/2016 | 0 Comentarii

Poate că nu vă vine să credeți, dar, la nivel mondial, doar 1 din 6 copii primește suficientă mâncare și când spunem „suficientă” ne referim atât la frecvența minim acceptabilă a meselor, cât și la diversitatea alimentară minimă. De multe ori, alimentația copiilor este o responsabilitate comună întrucât familiile nu au adesea suficiente resurse pentru copiii lor. Iată mai jos date și soluții pe care noi le considerăm esențiale!

Din cele 140 de milioane de copii născuți în 2015, 77 de milioane au așteptat prea mult până să fie puși la sân.

Doar 45% dintre nou-născuți au fost puși la sân în prima oră de viață.

3 din 5 sugari sub vârsta de 6 luni nu se bucură de beneficiile protectoare ale alăptatului exclusiv.

Ratele alăptării scad cu aproximativ o treime între 12 și 23 de luni.

12-15 luni – 74%

20-23 luni  – 46%

De ce este important alăptatul?

Alăptatul exclusiv în primele șase luni de viață este cea mai sigură și sănătoasă opțiune pentru orice copil pentru că le garantează sugarilor o sursă de hrană adaptată special nevoilor lor, fiind în același timp sigură, curată, sănătoasă și accesibilă, indiferent de locul în care trăiesc ei. Prin alăptat exclusiv, mamele împart sistemul imunitar cu bebelușii lor, iar laptele matern stimulează dezvoltarea bacteriilor bune, având beneficii pe tot parcursul vieții. În același timp, și mamele se bucură de beneficii deoarece alăptatul întârzie ovulația, oferindu-le mai multă autonomie reproductivă, în special în contextul accesului limitat la mijloace de contracepție calitative. Alăptatul exclusiv facilitează și interacțiunea și legătura dintre mamă și bebeluș, într-un moment esențial al dezvoltării timpurii a creierului când alimentația adecvată, stimularea pozitivă și îngrijirea pot spori formarea căilor neuronale.

blog1

Deși alăptatul este un obicei comun pentru o mare parte a populației, majoritatea sugarilor primesc alte alimente și lichide în primele luni de viață din cauza practicilor culturale sau a altor bariere legate de gospodărie, de condițiile de subzistență sau de locul de muncă împreună cu convingerea greșită că alăptatul exclusiv nu este suficient.

Trebuie să ținem cont că alăptatul exclusiv presupune o investiție de timp considerabilă din partea mamelor. Presiunea socială, responsabilitățile familiale, munca plătită și neplătită reprezintă provocări semnificative pentru femeile de pretutindeni. De aceea, toți suntem implicați în bunul mers al lucrurilor.

De ce este esențială diversificarea alimentară de la 6 luni?

Sugarii și copii de vârste mici mănâncă atât de puțin, încât mesele lor trebuie să aibă un conținut ridicat de substanțe nutritive: fiecare înghițitură contează. Spre exemplu, între 6-8 luni, un copil alăptat are nevoie de o cantitate de 4 ori mai mare de zinc și de nouă ori mai mare de fier per 1000 de calorii, decat un bărbat adult . Prin urmare, perioada 6-11 luni pune cele mai mari provocări din punct de vedere al nevoii de micronutrienți.

Sincronizarea este și ea esențială: copiii care se bucură de o diversitate minimă a alimentației sau de o dietă bogată în fier la 6 luni sunt mai înalți și au musculatura mai dezvoltată  la 18 luni decât cei care nu primesc o astfel de dietă.

Între 6-23 de luni, consumul redus sau lipsa consumului de alimente nutritive bogate precum ouă, lactate, fructe și legume sunt asociate cu subdezvoltarea.

Alimentația variată contribuie și la crearea unor obiceiuri alimentare sănătoase. De exemplu, consumul neregulat de fructe și legume între 6-11 luni este frecvent asociat consumului de doze neregulate din acele alimente la vârsta de 6 ani.

Ce putem face?

În primul rând, trebuie să schimbăm preconcepțiile oamenilor, asigurându-ne că toate femeile care aleg alăptatul au susținerea necesară din partea guvernelor, sistemelor de sănătate, locurilor de muncă, comunităților și familiilor.

Toate sectoarele societății trebuie să garanteze că alimentația pentru copii este disponibilă, accesibilă, sigură și oferită cu grijă: Guvern, Protecție socială, Agricultura, Educație, Apa, instalații sanitare și igienă, Comunitatea, Familia, Sectorul sanitar.

blog2

În concluzie, la prima vedere, mulți oameni consideră că fiecare familie trebuie să ia aceste decizii individual, dar lucrurile nu sunt așa întrucât foarte mulți părinți nu sunt informați, se lasă influențați de cei din jur, au nevoie de ajutor și îndrumare. Aici intervenim noi, voi, tu!

Sursa infromatii:

From the First Hour of Life