Ideea unui Pachet Minim de Servicii Sociale a pornit de la întrebarea pe care noi, echipa UNICEF România, ne-o adresăm mereu: cum putem sprijini (mai bine) copiii din România? Având în vedere că jumătate din copiii români sunt expuși riscului de sărăcie, 300.000 copii se află în afara sistemului de educație și 1 milion de copii sunt spitalizați în fiecare an – iar acestea sunt doar o parte din statisticile despre situația sumbră a copiilor vulnerabili de la noi, nevoia pentru un demers care să acopere nevoile lor minime, astfel încât să aibă șanse egale la o viață sănătoasă (atât din punct de vedere fizic, cât și mental) a ne-a condus către lansarea acestei inițiative.

UNICEF Romania_Pirozzi 1

Ce este Pachetul Minim de Servicii Sociale?

În fiecare comunitate ar trebui să existe cel puțin un asistent social, o asistentă medicală comunitară și un consilier școlar – acesta este principalul obiectiv al Pachetului Minim pentru Servicii Sociale. Împreună, aceștia vin în sprijinul copiilor vulnerabili și al familiilor acestora, identificând nevoile lor și venind cu soluții pentru acestea. Acești trei profesioniști lucrează în beneficiul familiilor, colaborând  cu actori relevanți la nivel local.

În comunitățile cele mai sărace, Pachetul Minim de Servicii poate include și prezența unui mediator școlar sau a unui mediator sanitar.

Care sunt obiectivele Pachetului Minim de Servicii Sociale?

Pornind de la experiența intervențiilor în România și realizat în baza bunelor practici la nivel internațional, pachetul minim de servicii susține: îmbunătățirea accesului familiilor la servicii de sănătate, protecție socială și educație; oportunitatea de a crește copiii într-un mediu familial armonios, lipsit de violență; creșterea accesului la învățământul preșcolar și a gradului de absolvire – cel puțin la nivelul învățământului obligatoriu; evaluarea nevoii de servicii la nivel local și îmbunătățirea planificării și utilizării resurselor la nivel local, județean și regional.

Cu gândul la sănătatea copiilor, integritatea familiei și șanse egale la educație pentru toți copiii, dorim să oferim acces prioritar familiilor cu copii la aceste drepturi, însă sperăm ca, în timp, să putem extinde acest pachet la nivelul altor grupuri sociale vulnerabile, cum ar fi adulții cu dizabilități și vârstnicii.

Cine sunt actorii implicați în implementarea Pachetului Minim de Servicii Sociale?

O serie de autorități și entități guvernamentale și non-guvernamentale sunt implicate în implementarea acestui pachet, după cum urmează:

La nivel național, sunt implicate: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Fondurilor Europene.

La nivel județean, contribuie specialiști din cadrul Direcțiilor Județene de Sănătate, Educație și Protecție socială/Protecția copilului, cu atribuții în supervizarea, orientarea și monitorizarea activității profesioniștilor de la nivel local și care vor conlucra în vederea planificării, implementării și monitorizării intervențiilor și priorităților intersectoriale.

Profesioniști la nivel local sunt asistentul social, asistenta medicală comunitară și consilierul școlar, care vor lucra împreună pentru a identifica copiii vulnerabili și familiile acestora, a determina care sunt nevoile lor, a le acorda informații și consiliere, a-i însoți și ajuta să acceseze serviciile locale și specializate de sănătate, educație și protecție socială/protecția copilului și a monitoriza în mod regulat evoluția cazurilor avute în evidență, în baza sistemului de înregistrare și management de caz online care le furnizează acces la date în timp real; ajută familiile din comunitate să devină mai puternice și mai capabile să aibă grijă de copiii lor. Tot la nivel local, acestor profesioniști li se adaugă și sprijinul Consiliului Comunitar Consultativ din localitate, din care fac parte reprezentanți ai primăriei și ai altor actori locali.

Concluzii

În contextul creat de Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului, precum și de noile Strategii Naționale referitoare la Incluziune socială și Reducerea Sărăciei, Drepturile Copilului, Sănătate, Educație, și Incluziunea socială a cetățenilor de etnie romă, UNICEF pledează pentru introducerea unui Pachet Minim de Servicii pentru copii și familiile acestora – un pachet universal de servicii furnizate la nivelul comunității prin intermediul profesioniștilor din domeniul protecției sociale, sănătății și educației.

Resurse:

Brosura Pachet Minim de Servicii