Unicef_infografic-ADOPTIE_1

Miercuri, 24 martie 2016, a avut loc un media briefing organizat de ANPDCA si UNICEF, pentru a discuta mai detaliat despre modificarea legii adopțiilor în România, în așa fel încât legea să fie ajustată pentru a servi cât mai bine interesului copiilor.

În primul rând, trebuie subliniat faptul că adopția reprezintă un demers al sistemului de protecție a copilului, sistem care cuprinde o serie întreagă de măsuri menite să asigure drepturile și bunăstarea fiecărui copil avut în vedere. Adopția este o măsură permanentă, luată în interesul superior al copilului.

Prin urmare, trebuie neapărat precizat faptul că, dintr-un total de 58.000 de copii aflați în sistem, doar 3.500 pot fi dați spre adopție, ceea ce înseamnă doar 6% din cifra totală.

Pentru marea majoritate a celorlalți copii, există un plan individualizat de protecție care vizează reintegrarea lor în familia biologică/extinsă. Cu toate acestea, dacă la nivelul comunității nu sunt prezente servicii de sprijin al familiei (precum Pachetul Minim de Servicii și alte servicii comunitare), această soluție poate să nu devină realitate pentru mulți dintre acești copii.

Potrivit Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului, precum și altor standarde internaționale: „statele părți care recunosc și/sau autorizează adopția vor veghea ca interesele copilului să primeze” (CRC, Articolul 21). Copiii au dreptul de a crește într-un mediu familial. În momentul în care un copil este declarat adoptabil, obiectivul este acela de a identifica cea mai potrivită familie pentru copilul respectiv – nu invers.

În ce privește revizuirea legii, UNICEF a avut privilegiul de a acorda sprijin Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. Dorim să felicităm România pentru că și-a îmbunătățit legislația privind adopția copiilor. Patru aspecte principale sunt de evidențiat:

  1. Noua lege prevede un cadru mai bun pentru aplicarea, în cursul procedurilor de adopție, a principiului de bază referitor la „interesul superior al copilului”. În următoarele trei luni, se vor dezvolta noi metodologii pe baza cărora se va stabili în ce constă interesul superior al copilului.
  2. Legea revizuită va contribui și la accelerarea procesului de adopție, păstrând însă clauzele de protecție și siguranță care se impun. În urma revizuirilor, durata procesului de adopție (de la momentul la care copilul beneficiază de un plan individualizat de protecție în vederea adopției și până la decizia finală a instanței judecătorești) este considerabil redusă. Începând de azi, acest proces durează aproximativ 15 luni. O viitoare metodologie va clarifica durata fiecărei etape  a procesului de adopție.
  3. Legea revizuită introduce o măsură nouă: ‚concediul de acomodare’ (cu plată) de maximum 1 an acordat părinților adoptivi. Obiectivul urmărit este similar celui prevăzut în cazul concediului pentru creșterea copilului acordat părinților la nașterea copiilor lor: acela de a veni în sprijinul creării relației de apropriere dintre copil și părinții săi. Această nouă prevedere este o recunoaștere a importanței timpului de calitate petrecut de copilul adoptat alături de părinții adoptivi, în special în primele luni de la adopție.
  4. Ulterior revizuirii legii, se vor dezvolta noi metodologii menite să asigure o aplicare uniformă, la nivel național, a practicilor prevăzute de lege, evitând astfel discrepanțele vizibile întâlnite în prezent (de exemplu, într-un județ sunt de 17 ori mai multe adopții decât în altul).

Pe de altă parte, adopția nu trebuie privită în contextul ‚îndeplinirii de obiective’, nici din perspectiva unor indicatori „reci”, cum ar fi cei de cantitativi sau de timp. Unele țări, care și-au propus anumite ținte, se confruntă cu provocări serioase, în momentul în care adopțiile eșuează, iar copii revin în sistemul de protecția copilului. Spre exemplu, în Marea Britanie, 25% dintre adopțiile de copii cu vârste de 6 ani și peste sunt ratate).

UNICEF și-a asumat angajamentul de a continua să asigure sprijin și asistență Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în special în ce privește elaborarea legislației secundare și proiectarea noii versiuni electronice a Registrului Național pentru Adopții.

Resurse:
Institutii implicate in procesul de adoptie
Statistici adoptie