Unicef_factografic_VAR-01

Acum câteva săptămâni, Sandie Blanchet – Reprezentantul UNICEF în România a vizitat mai multe familii și școli din unele sate defavorizate ale României. Când a vizitat grădinița, Sandie Blanchet a întâlnit copii ocupați cu joaca, desenul și cântecele. Zâmbetele și entuziasmul lor erau o dovadă a implicării și fericirii lor. Ceea ce se petrecea în clasă era esențial pentru viitorul României. De ce? Fără să-și dea seama, acei copii deprindeau competențe fundamentale: lucrul în echipă, identificarea de soluții, autocontrolul, motivația, comunicarea… toate acele abilități care sunt hotărâtoare pentru succesul lor profesional, dar și pentru competitivitatea României peste douăzeci de ani.

Așa cum reiese din numeroase cercetări, companiile din întreaga lume, inclusiv din România, pun tot mai mare accent pe „abilitățile specifice inteligenței emoționale”, mai presus de cunoștințele tehnice, însă constată că angajații lor nu dețin acest tip de abilități. Angajatorii caută oameni capabili să lucreze în echipă, automotivați, care știu să comunice, știu cum să prevină sau să gestioneze situații de conflict sau care pot găsi soluții în situații neprevăzute. Astfel de abilități sigur că pot fi deprinse acasă, însă educația preșcolară oferă un cadru aparte pentru îmbunătățirea și dezvoltarea acestor abilități.

O serie de studii internaționale în domeniu au demonstrat că educația preșcolară reprezintă una dintre cele mai bune investiții pe care le poate face o țară. O astfel de investiție are un randament însemnat, fiecare dolar investit generând între 6 și 17 dolari. Mult mai mult decât în cazul educației universitare sau formării continue. De asemenea, potrivit cercetărilor, copiii defavorizați beneficiază cel mai mult în urma participării la educație preșcolară de calitate. Copiii care beneficiază de educație timpurie au șanse mai mari să finalizeze învățământul obligatoriu.

România a înregistrat progrese semnificative în acest sens în ultimii zece ani. Participarea în învățământul preșcolar a copiilor cu vârste între patru și șase ani a crescut la 86%. Programa școlară aferentă învățământului preșcolar a fost revizuită astfel încât să urmeze bunele practici în domeniu de la nivel internațional. Strategiile Naționale în sfera educației și a incluziunii sociale recunosc importanța educației timpurii, aliniindu-se astfel recomandărilor Uniunii Europene. UNICEF, împreună cu alți parteneri, au susținut Ministerul Educației în demersurile sale de elaborare și adoptare a acestor importante documente.

Cu toate acestea, există încă multe provocări cărora trebuie să le facem față. Mai devreme, vă spuneam de vizita mea recentă în unele grădinițe. Nu tot ce am văzut acolo a fost de bun augur: profesorii au recunoscut că nu aveau pregătirea necesară lucrului cu copiii vulnerabili și implementării programei școlare; în clasă se găseau foarte puține jucării educative și doar câteva cărți vechi, toate așezate pe rafturile cele mai de sus astfel încât copiii să n-aibă acces la ele oricând, de teamă să nu le strice; de asemenea, grupurile sanitare nu erau unele potrivite pentru acești copii mici.

Există inechități semnificative: potrivit unui studiu realizat de ONU, copiii de etnie romă au de două ori mai puține șanse să se înscrie la grădiniță comparativ cu ceilalți copiii. Într-un studiu UNICEF, se arată că bugetul alocat educației în România este cel mai scăzut din Uniunea Europeană, buget în cadrul căruia fondurile destinate educației timpurii au fost reduse în favoarea învățământului universitar.

Beneficiile investitiei unui dolar in plus in capital uman la diferite varste

Pentru UNICEF, această conferință a reprezentat un prilej pentru reiterarea a patru recomandări cheie: România ar trebui să crească investiția în educația timpurie, la nivelul altor State Membre UE,  inclusiv din Europa de Est. O astfel de investiție suplimentară ar trebui să vizeze două obiective clare: creșterea participării la educație timpurie a copiilor vulnerabili proveniți din comunități sărace, din familii de etnie romă, din mediul rural, și din rândul copiilor cu dizabilități, respectiv îmbunătățirea calității învățământului. Învățământul antepreșcolar și preșcolar ar trebui să fie incluziv și de înaltă calitate – discriminarea copiilor de etnie romă, a copiilor săraci sau a copiilor cu cerințe educaționale speciale trebuie combătută și prevenită, iar creșele, grădinițele și școlile trebuie să fie un mediu primitor pentru toți copiii. Cadrele didactice și directorii grădinițelor și școlilor ar trebui să beneficieze de o pregătire mai bună pentru a putea transpune principiile învățământului modern și noul curriculum într-o practică pedagogică de calitate dedicată fiecărui copil în parte.

Cooperarea intersectorială trebuie îmbunătățită, în special la nivel local. Potrivit cercetărilor în domeniu, pentru a avea rezultate bune la școală, copiii, mai cu seamă cei vulnerabili, au nevoie de sprijin coordonat din partea sectoarelor educației, sănătății și a celui social. Au nevoie să existe parteneriate puternice la nivelul creșei, grădiniței și școlii, între directori, cadre didactice, consilieri și alți membri ai personalului școlar, pe de o parte; și între unitățile școlare, autorități locale, servicii sociale și sanitare, și părinți, pe de altă parte.

Acest lucru este posibil numai dacă toți partenerii relevanți lucrează împreună. UNICEF îndeamnă sectorul privat să devină un partener de seamă în acest dialog; să aloce resurse financiare; să dezvolte noi inițiativecare promovează educația timpurie incluzivă și de calitate.

La conferință au participat Ministrul Educației Naționale și Cercetării și Ministrul Finanțelor Publice, semn că Guvernul României este interesat și pregătit să susțină educația timpurie – în beneficiul copiilor români și al României înseși.

Celor care ar putea spune că România nu-și poate permite să investească mai mult în educație, UNICEF le răspunde astfel: România nu-și poate permite să NU investească mai mult  în educație, în special în educația timpurie. Dezvoltarea viitoare a României depinde de modul în care țara e capabilă să-și educe și să-și protejeze copiii de azi.