Unicef Blog

Discurs Sandie Blanchet, Reprezentantul UNICEF în România, cu ocazia celebrării Zilei Internaţionale a Drepturilor Copilului, 20 noiembrie 2015

în UNICEF România | scris de UNICEF Romania | pe 20/Nov/2015 | 0 Comentarii

Adoptarea Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului în urmă cu 26 de ani a permis realizarea unor progrese extraordinare în beneficiul copiilor. În decursul unei singure generaţii, la nivel mondial, s-a redus la jumătate rata mortalităţii înregistrate în rândul copiilor, s-a asigurat accesul la educaţie primară pentru peste 90% dintre copii, iar numărul persoanelor care beneficiază de apă din surse sigure a crescut cu 2,6 miliarde. Însă, în ciuda acestor progrese semnificative, lumea rămâne un loc cât se poate de inechitabil pentru copiii cei mai săraci şi mai dezavantajaţi, potrivit unui raport UNICEF lansat astăzi, cu titlul Şanse egale pentru fiecare copil: promisiunea echităţii.19

Copiii reprezintă aproape jumătate din populaţia săracă a lumii, în jur de 250 de milioane de copii trăiesc în ţări sfâşiate de conflicte şi peste 200.000 şi-au riscat viaţa în acest an în căutarea unui refugiu în Europa. Riscul de deces înaintea vârstei de cinci ani este de două ori mai ridicat în rândul copiilor din familiile cele mai sărace decât în cazul celor din familiile cele mai înstărite, iar riscul neşcolarizării este de cinci ori mai mare. Probabilitatea unei căsătorii înainte de împlinirea vârstei de 18 ani este de patru ori mai ridicată în cazul fetelor din familiile cele mai nevoiaşe decât în rândul celor din familiile cele mai înstărite.

Astăzi, România sărbătoreşte 25 de ani de la ratificarea Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului. S-au realizat progrese importante, iar în ultimii ani copiii au redevenit o prioritate pentru România. Autorităţile, mass-media şi publicul larg au plasat drepturile copilului în fruntea agendei lor.

Cu toate acestea, România înregistrează una dintre cele mai mari rate ale sărăciei şi excluziunii sociale din UE, copiii şi adolescenţii fiind cei mai vulnerabili. Aproape 50% dintre copiii români sunt expuşi riscului de sărăcie şi excluziune socială. Copiii din mediul rural, din comunităţile rome şi cei cu dizabilităţi, împreună cu familiile lor, sunt chiar mai vulnerabili.

Peste 50.000 de copii trăiesc în continuare separaţi de familie, cauzele fiind adesea evitabile. O mare parte dintre aceştia sunt copii cu dizabilităţi, care reprezintă o treime dintre copiii instituţionalizaţi. La nivel naţional, mai bine de 300.000 de copii cu vârste cuprinse între 6 şi 18 ani nu merg la şcoală. Rezultatele testului PISA arată că, în România, aproximativ 40% dintre adolescenţi nu deţin competenţele şi cunoştinţele necesare pentru a funcţiona într-o societate modernă. Potrivit unui studiu realizat de ONU, probabilitatea ca un copil de etnie romă să nu frecventeze grădiniţa este de două ori mai mare decât în cazul copiilor neromi. Anual, un milion de copii (reprezentând o pătrime din populaţia de copii) sunt spitalizaţi, cauzele putând fi de multe ori prevenite. Rata mortalităţii infantile este de patru ori mai ridicată în Moldova decât în Bucureşti.

Insuficienţa serviciilor de calitate în domeniul sănătăţii, al educaţiei şi al protecţiei copilului este mai accentuată în mediul rural şi în comunităţile vulnerabile, tocmai în zonele în care nevoia pentru astfel de servicii este cea mai mare. Până în prezent, România a plasat în centrul atenţiei şi al alocării bugetare prestaţiile în bani, în timp ce pentru serviciile sociale s-a alocat sub 0,5% din PIB (comparativ cu media UE de 2,2%). Aceasta înseamnă că serviciile care ar putea preveni excluziunea socială cu costuri reduse sunt aproape inexistente, în timp ce o mare parte a bugetului social vizează prestaţiile financiare, remediale şi ineficiente, care menţin beneficiarii într-o situaţie de dependenţă şi produc efecte limitate asupra incluziunii sociale. Copiii înstăriţi şi cei din mediul urban beneficiază de educaţie într-o proporţie mai ridicată decât cei săraci şi din mediul rural. Asistenţa medicală comunitară este mult subfinanţată, în timp ce spitalele continuă să atragă investiţiile din domeniul sanitar.

Cu toate acestea, experienţele şi studiile realizate în întreaga lume ne arată că serviciile preventive comunitare de calitate reprezintă cheia pentru ruperea cercului vicios al sărăciei şi acordarea unei şanse tuturor copiilor astfel încât aceştia să se dezvolte la potenţialul lor maxim. Acest lucru a fost recunoscut cât se poate de clar şi susţinut în cadrul recomandărilor UE privind investiţiile sociale şi investiţia în copii.

La nivel internaţional, naţional şi local, astfel de inechităţi ample adâncesc cercul vicios intergeneraţional al sărăciei şi al defavorizării. Mai mult, afectează profund drepturile copilului şi subminează puternic oportunităţile de dezvoltare ale unei ţări. Investiţia în copii reprezintă o obligaţie legală prevăzută în Convenţia cu privire la Drepturile Copilului, dar este totodată o obligaţie morală şi o decizie corectă din punct de vedere financiar.

Lucrurile pot sta însă şi altfel. Ştim cum să încetinim, să oprim şi să schimbăm traiectoria acestui proces pentru a-l transforma într-un cerc vicios intergeneraţional al progresului. Noi suntem cei care trebuie să luăm decizia de a acţiona, cu un angajament şi resurse sporite. Trebuie să facem în aşa fel încât aceasta să fie alegerea morală, pragmatică, strategică şi echitabilă.

Cu aproape doi ani în urmă, UNICEF a salutat decizia Guvernului României pentru reînfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie – o decizie cheie pentru copiii români. Sub conducerea D-nei Coman, am fost martorii unei accelerări a reformelor adresate copiilor şi familiilor lor, UNICEF susţinând acest proces prin acordarea de asistenţă tehnică. Vedem pe zi ce trece cum acest angajament se transformă în investiţii sporite în copii, în concordanţă cu recomandarea UE. Strategiile naţionale ce vizează incluziunea socială, drepturile copilului, sănătatea, educaţia şi alte domenii în mod clar se traduc dinn angajamente în investiții crescute în copii, în conformitate cu recomandările UE.

Împreună cu autorităţile centrale, judeţene şi locale, dar şi cu societatea civilă, UNICEF testează furnizarea de servicii sociale integrate la nivel comunitar în Bacău, unde se remarcă un deficit al serviciilor sociale atât la capitolul resurse umane, cât şi la nivelul fondurilor alocate. Acest pachet minim de servicii poate juca un rol esenţial în eliminarea discrepanţelor persistente din sfera echităţii: un prezent mai bun pentru copii, de exemplu prin sprijinirea familiilor vulnerabile şi prevenirea separării nejustificate; un viitor mai bun pentru România – copiii educaţi vor deveni cetăţeni educaţi, lucrători şi întreprinzători productivi; un echilibru bugetar mai bun – serviciile preventive de bază, precum vaccinarea, prezintă costuri mult mai mici decât spitalizarea şi alte servicii specializate.

Investiţia în copii, mai ales în cei mai vulnerabili, reprezintă alegerea corectă atât în teorie, cât şi în practică. O astfel de investiţie este însoţită de beneficii multiple nu doar pentru copii, ci şi pentru familiile, comunităţile şi ţara lor.

Acum, când sărbătorim 25 de ani de implementare a Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului în România şi progresele realizate până în prezent, propun să ne reînnoim angajamentul de a continua parteneriatele şi eforturile noastre şi în viitorii ani.

UNICEF a lansat campania “Ești erou în curtea școlii când oprești violența verbală!”

în Campanii | scris de UNICEF Romania | pe 24/Oct/2015 | 0 Comentarii

UNICEF și Ministerul Educației și Cercetării Științifice au lansat, în luna octombrie, campania împotriva violenței în școli cu mesajul „Ești erou în curtea școlii când oprești violența verbală!”

Pentru că, adesea, reacțiile copiilor la comportamentul agresiv presupun fuga, închiderea în sine sau păstrarea secretului, de teama ca implicarea în conflict să nu atragă atenția asupra propriei persoane, campania demarată de UNICEF îi încurajează pe copii să nu rămână indiferenți și să anunțe imediat un adult ori o formă competentă de autoritate.

Scopul este, deci, creșterea nivelului de informare și conștientizare la nivel local și național asupra formelor și consecințelor violenței verbale în școală. Campania se va desfășura în intervalul octombrie 2015 – iunie 2016 și include două spoturi video: unul care ilustrează violența verbală între colegi și unul între profesor și elev.

„Din păcate, studiile arată că indimidarea, hărțuirea și agresiunea verbală împotriva copiilor sunt prezente la un nivel îngrijorător în școală. Cei care fac aceste lucruri sunt fie alți copii, fie profesori. Campania face apel la cei care sunt martori ai violenței verbale împotriva copiilor să acționeze. Știm că pentru copii nu este ușor să ia atitudine, dar ei pot schimba în bine viața prietenilor lor și, de aceea, în cadrul campaniei, îi numim „supereroi”, a declarat Sandie Blanchet, reprezentantul UNICEF în România.

Dar pentru că este nevoie de mai mult decât simpla conștientizare asupra stării de fapt pentru a se produce schimbări majore, UNICEF împreună cu partenerii săi testează servicii integrate, cu scopul de a identifica și adresa acest fenoment, în toate zonele în care el poate fi întâlnit: in familie, în comunitate și în școală. Este necesară creșterea creșterea capacității copiilor, profesorilor și părinților de a preveni și de a combate violența.

La nivel local, în județul Bacău, UNICEF și partenerii săi depun eforturi susținute de creștere a abilităților consilierilor școlari la nivelul a 45 de școli de a recunoaște și de a lua măsuri imediate împotriva cazurilor de violență. Totodată, se încearcă identificarea persoanelor-resursă din interiorul comunitătii, precum și crearea rețelelor de sprijin și de alertă și de a mobiliza comunitatea să ia atitudine în fața acestui fenomen nociv, cu consecințe pe termen lung.

Nu în ultimul rând, UNICEF va acorda fiecărei școli din program un micro-grant prin care se vor putea derula, printre altele, și activități de combatere a violenței în școli. Organizația va asigura formarea consilierilor școlari din ccele 45 de comunități din județul Bacău cu privire la metodele de identificare și adresare a violenței împotriva copiilor.

UNICEF lansează campania „Erou in curtea școlii”, împotriva violenței verbale în școli

în Campanii | scris de UNICEF Romania | pe 09/Oct/2015 | 0 Comentarii

KV-Baiat-Unicef-landscape_blog KV-Fata-Unicef-landscape_blog
În 2014, UNICEF a realizat primul raport la nivel global referitor la violența împotriva copiilor, având la bază date colectate din peste 190 de țări, printre care și România. Constatările cercetării au fost șocante: aproape un miliard de copii cu vârste cuprinse între 2 și 14 ani sunt supuși în mod constant pedepsei fizice de către persoanele în grija cărora se află – cu alte cuvinte, 6 din 10 copii. O treime dintre elevii cu vârste între 13 și 15 ani trec cu regularitate prin situații de intimidare și hărțuire. Violența afectează fetele și băieții în mod diferit. O treime dintre adolescente au fost, la un moment dat în viață, victime ale unei forme de violență emoțională, fizică sau sexuală provocată de soț sau partenerul de viață.

Cele mai recente cercetări în domeniul dezvoltării neurocognitive arată că toate formele de violență au efecte negative asupra copiilor. Le afectează atât prezentul, cât și viitorul. Copiii victime ale violenței vor avea mai puțină încredere în ei înșiși și au șanse mai mari să fie temători sau să aibă un comportament violent, să nu se poată concentra la școală sau să aibă dificultăți în a-și face prieteni. Mai târziu în viață, devine evidentă legătura dintre violența suferită în copilărie și problemele de sănătate care apar la maturitate, cum ar fi obezitatea, depresia, abuzul de tutun/ alcool/droguri, infarctul, diabetul și cancerul.

În prezent, abuzul verbal împotriva copiilor – manifestat, de exemplu, prin țipatul, umilirea, înjosirea copilului în mod constant – este identificat ca fiind o formă clară de violență. Acesta determină o reacție de stres resimțit de creierul și corpul copilului. Modifică procesele chimice de la nivelul creierului, afectând dezvoltarea și sănătatea copilului pentru tot restul vieții.

Violența împotriva copiilor se petrece adesea în spatele ușilor închise, însă aceasta nu înseamnă că nu poate fi evitată. La nivel global, UNICEF a lansat o campanie prin care atrage atenția asupra violenței împotriva copiilor. În România, derulăm această campanie în parteneriat cu Guvernul României. Anul trecut, campania noastră a vizat violența verbală împotriva copiilor exercitată acasă, de către părinți și persoane care au grijă de copii, campanie realizată în parteneriat cu Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, și cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. Numai anul trecut, această campanie a fost văzută și auzită de 92 de milioane de ori de către români.

Anul acesta, continuăm campania privind violența împotriva copiilor, de această dată vizând violența verbală în școli. În demersul nostru, avem onoarea de a fi parteneri ai Ministerului Educației și Cercetării Științifice și aș dori să mulțumesc pe această cale domnului Ministru Cîmpeanu pentru implicarea sa și sprijinul acordat. Din păcate, potrivit mai multor studii în domeniu, fenomenul de bullying (intimidare și hărțuire) și agresiunea verbală împotriva copiilor sunt prezente în școli la un nivel îngrijorător. Agresorii sunt fie alți copii, fie cadre didactice. Raportul global realizat de UNICEF asupra violenței împotriva copiilor semnalează faptul că 41% dintre copii sunt victime ale fenomenului de bullying în școli. Prin urmare, campania noastră urmărește să atragă atenția asupra violenței verbale împotriva copiilor și, totodată, să îndemne persoanele care sunt martore în situații de agresiune verbală să ia atitudine. Știm că nu le este ușor copiilor să reacționeze atunci când sunt martori la astfel de situații, dar ei chiar au posibilitatea de a schimba cu adevărat viața prietenilor lor, motiv pentru care în campania noastră ei sunt considerați ca fiind niște supereroi.

De asemenea, știm și că, pe lângă informarea și sensibilizarea oamenilor, este esențial să existe servicii sociale integrate la nivelul comunității. UNICEF este în curs de testare a unor astfel de servicii în județul Bacău: un asistent social și un asistent medical comunitar, care vin în ajutorul familiilor care riscă să fie expuse la violență, colaborează cu consilierul școlar și cu oamenii din comunitate pentru a oferi informații, a consilia și a sprijini familii și copii. Experiența noastră din activitatea în România și în alte țări vine să confirme că astfel de servicii locale aduc o schimbare semnificativă în viața copiilor.

Nu în ultimul rând, trebuie să abordăm problema nivelului ridicat de toleranță a românilor față de violență. Prea mulți adulți și prea multe persoane care se ocupă de îngrijirea copiilor sunt de părere că a pălmui un copil, a-l trage de păr sau de urechi, a țipa la el și a-l umili în mod repetat este ceva normal. Trebuie să facem cunoscut în rândul populației un lucru semnalat de toate studiile peste tot în lume: copiii rămân profund afectați întreaga viață ca urmare a pedepselor fizice, abuzului verbal, amenințărilor de ordin emoțional la care sunt supuși în copilărie. Există nenumărate modalități pozitive prin care poți crește un copil fericit, echilibrat și responsabil – de astfel de informații ar trebui să beneficieze cât mai multă lume, prin cursuri de educație parentală și sprijin adecvat astfel încât comportamentele să sufere o schimbare în bine pentru actuala generație de copii, respectiv pentru următoarea generație, și următoarea.

Suntem mândri că beneficiem de susținerea Ministerului Educației, un partener constant și de încredere nu numai în această campanie, ci și de-a lungul anilor. Este o realitate faptul că școala și familia sunt principalele două surse de la care trebuie pornit în demersul de generare a unei schimbări durabile.

Suntem conștienți de faptul că reducerea fenomenului de violență împotriva copiilor va dura ani de zile, motiv pentru care facem apel la toți partenerii noștri să ni se alăture în acest efort – specialiști în educație, sănătate sau protecție socială; asociații precum Consiliul Național al Elevilor; parlamentari; ONG-uri; familia; biserica; cluburile sportive etc.

Vă mulțumesc,

Sandie Blanchet

Educația – proba de foc a oricărei societăți

în Campanii | scris de UNICEF Romania | pe 01/Oct/2015 | 0 Comentarii

Cum să ne educăm copiii și, mai ales, cum să avem grijă că facem asta.

Image-47

citeşte în continuare…

Lansarea Campaniei împotriva violenței domestice

în Campanii | scris de Administrare UNICEF | pe 01/Oct/2015 | 0 Comentarii

Violența trebuie scoasă din spatele ușilor închise, spune Sandie Blanchet, reprezentant UNICEF România.

16
citeşte în continuare…

Refugiat sau migrant?

în Campanii | scris de unicef | pe 23/Sep/2015 | 0 Comentarii

Refugiat_sau_migrant

Observăm că cele două cuvinte sunt folosite deseori în același context.

UNICEF îi numește „refugiați” pe cei care pleacă din calea dezastrelor sau conflictelor armate. Refugiații sunt oameni care nu mai de ales, care, de cele mai multe ori, nu mai au un acoperiș deasupra capului și a căror viață este în pericol.

Le spunem „migranți” celor care pleacă în căutarea unui nivel de trai mai bun. De asemenea, un migrant se poate întoarce oricând acasă. Un refugiat nu are această opțiune.

Aspectul cel mai important, în cele din urmă, e faptul că toți oamenii trebuie tratați cu respect și demnitate. Drepturile migranților trebuie onorate și, în același timp, să avem grijă ca aproape 20 de milioane de refugiați care au fost obligați să lase în urmă totul să primească atenția și îngrijirea cuvenite.

Sperăm că și voi gândiți la fel.

Foto: UNICEF / Tomislav Georgiev