Din 1991 UNICEF are reprezentanţă şi în România. De astăzi UNICEF are şi blog, prin intermediul căruia dorim ca voi să aflaţi mai multe despre proiectele noastre şi să vă spuneţi părerea despre activităţile, campaniile şi programele pe care le susţinem.

Începem prin a vă reaminti câteva lucruri despre noi.

 

Ce face UNICEF?

Asigură cel mai bun start în viaţă şi dezvoltarea timpurie a copilului: UNICEF ajută la crearea de Spitale Prietene ale Copilului şi a grupurilor de sprijin pentru mame pentru a contribui la creşterea ratei alăptării exclusive. Un alt domeniu de intervenţie este dezvoltarea şi implementarea Reperelor Fundamentale în Învăţarea şi Dezvoltarea Timpurie a copilului şi a unui curriculum cuprinzător în domeniul educaţiei timpurii. UNICEF lucrează cu guvernul şi partenerii săi neguvernamentali pentru a se asigura că fiecare copil este sănătos fizic şi suficient de dezvoltat pentru a asimila cunoştinţe şi că fiecare copil are acces la o educaţie preşcolară adecvată.

Educaţie parentală: Educaţia parentală îi ajută pe părinţi să-și dezvolte abilitățile de îngrijire ale copiilor lor, îi ajută să interacționeze cu ei și cum să se comporte cu ei, să îi asculte şi să îi înţeleagă şi cum să se asigure că propriul copil se dezvoltă la potenţialul său maxim. UNICEF îşi susţine partenerii – ONG-uri şi autorităţi – în eforturile pe care le depun cu scopul de a implementa la nivel naţional programe de educaţie parentală, cu accent deosebit pe ajutorul oferit celor mai vulnerabile familii.

Educaţie pentru toţi: Asigurând accesul copiilor la o educaţie de calitate centrată pe drepturile lor, se creează un efect de domino cu oportunităţi ce vor avea impact asupra generaţiilor viitoare. UNICEF lucrează împreună cu partenerii săi în comunități dezavantajate pentru prevenirea abandonului școlar și a absenteismului în cadrul campaniei privind participarea școlară care se desfășoară în întreaga țară.

Protecţia copiilor şi a adolescenţilor: Protecţia copilului este vitală pentru supravieţuirea, sănătatea şi bunăstarea lor. UNICEF colaborează cu partnerii săi pentru îmbunătățirea sistemelor de prevenție şi combatere a cazurilor de abuz şi exploatare a copiilor, în special a celor care nu se află în grija părinţilor sau care sunt în conflict cu legea. UNICEF promovează politicile sociale axate pe prevenirea abandonului copiilor, protecţia copiilor cu dizabilităţi şi îmbunătăţirea sistemului de justiţie juvenilă.

Lupta împotriva HIV/SIDA: Tinerii care trăiesc cu HIV/SIDA se confruntă cu lipsuri în educaţie şi bariere în ceea ce priveşte incluziunea lor socială. UNICEF lucrează cu partenerii săi pentru integrarea socială şi profesională a acestor tineri, pentru a le asigura o viaţă mai bună şi pentru a-i ajuta să lupte împotriva stigmei şi discriminării. Grupul ţintă al programului derulat de UNICEF pentru prevenirea şi reducerea riscului infectării cu HIV, îl reprezintă adolescenţii cu comportament la risc, utilizatori de droguri injectabile şi care practică sexul comercial.

Servicii de prevenire la nivel comunitar: UNICEF colaborează cu partenerii săi pentru a consolida reţeaua de asistenţi sociali, asistente medicale comunitare şi mediatori sanitari romi pentru a îmbunătăți calitatea şi accesibilitatea serviciilor socio-medicale în comunități dezavantajate. Accentul este pus pe consolidarea reţelelor comunitare formale şi informale de profesionişti în vederea creşterii capacităţii locale de a preveni încălcări ale drepturilor copilului cum ar fi: separarea copilului de familie, abuzul, neglijarea sau exploatarea.

Advocacy şi monitorizarea drepturilor copilului: Pentru a se asigura că reformele politicilor se aplică pentru copiii din întreagă ţară, UNICEF lucrează cu guvernul şi partenerii săi neguvernamentali la nivel naţional şi local pentru a promova politici mai eficiente pentru copii şi a consolida capacitatea instituţiilor pentru o mai bună monitorizare a încălcării drepturilor copilului.

Intervenții în situaţii de urgenţă: UNICEF este gata să acorde asistenţă copiilor afectaţi de dezastre şi să le protejeze drepturile, fiind mereu pregătit să răspundă în situaţii de urgenţă în special pentru reabilitarea durabilă a comunităţilor şi derularea proiectelor de dezvoltare.

Finanţare: În 2010, UNICEF a avut un buget de peste 2,2 milioane de dolari, din care 55% au reprezentat fonduri strânse la nivel local. Începând din 2005, UNICEF derulează activităţi locale de strângere de fonduri, implicând atât sectorul privat, cât şi persoane fizice pentru a contribui la finanţarea programelor sale în România.

Copyright poză: © UNICEF/Pirozzi